Open inloop Ver. Zeeheldenbuurt

Op woensdag 13 oktober van 19.30-20.30 is er een inloopavond voor de vereniging. Deze vervangt de oorspronkelijk geplande ALV. Je kunt je vragen stellen rond de buurt, de herinrichting van de buurt of je ideeën voor activiteiten en projecten voorleggen en bespreken.

Op deze avond zal onder andere Yvonne Kleefkens van de energiecooperatie ValleiEnergie aanwezig zijn. Voor onze buurt is zij door de gemeente aagesteld voor het onderwerp Energietransitie.

De Vereniging Zeeheldenbuurt beoogt de leefbaarheid in de Zeeheldenbuurt  in Ede te bevorderen.Alle bewoners van de Zeeheldenbuurt kunnen lid worden. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Leden worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en persoonlijk uitgenodigd voor activiteiten van de vereniging. Het buurtcomite Zeeheldenbuurt is het uitvoerend orgaan van de vereniging.