Plan voor aanvraag subsidie "Aardgasvrije wijken" voor Zeeheldenbuurt

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, is vorig jaar zomer het participatietraject “Meedenkfase” gestart voor de herinrichting van de Zeeheldenbuurt.

Voor elk thema is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Zo ook voor het thema Energietransitie en wel samen door met de meedenkers uit de wijk, gemeente Ede, energiecoöperatie ValleiEnergie en Woonstede.
De volgende stap voor het thema Energietransitie is het opstellen van een Wijkuitvoeringsplan voor de hele wijk, dit zal waarschijnlijk eind van het jaar starten.

De Gemeente Ede is ook van plan een aanvraag in te dienen voor de 3e, tevens laatste subsidie ronde van de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Met deze subsidie van ca 4 miljoen kan de gemeente - samen met jullie als bewoners - de overstap naar aardgasvrij wonen beter regelen!

Wil je over dit alles meer weten? Kom dan naar de Zomaar-avonden. Daar kun je al je vragen over dit traject en de subsidie aanvraag kwijt aan de aanwezige meedenkers en Yvonne Kleefkens van energiecoöperatie ValleiEnergie.

Vereniging Zeeheldenbuurt

zeeheldenbuurtede.nl , zeeheldenbuurt@ede-west.nl
ede.nl/zeeheldenbuurt
valleienergie.nl
aardgasvrijewijken.nl