Voorlopig ontwerp Concordialaan e.o. en overzicht vraag en antwoord.

In januari 2022 is het voorlopig ontwerp van het cluster Concordialaan (Concordialaan, Buitenzorglaan, Graaf Bentincklaan en Leendert van Zoelenlaan) door de projectgroep gepresenteerd. Bewoners konden online reageren op het ontwerp van de verschillende straten. Er is nu ook een overzciht beschiknbaar van alle vragen en antwoorden rond het voorlopig ontwerp. Zie de bijlagen voor dit overzicht van vraag en antwoord en ook voor de toelichting op het voorlopig ontwerp zoals dit in januari is gepresenteerd.

Binnenkort zal het defintieve ontwerp door het project worden gepresenteerd middels een inloopavond. De datum hiervan is nog niet bekend.

Meer informatie over het proces rond het cluster Concordia is te vinden op de website van aannemer Roelofs van dit deelproject: https://projecten.roelofsgroep.nl/public/dashboard/2406

De projectinformatie over de gehele zeeheldenbuurt staat op https://www.ede.nl/zeeheldenbuurt